Produkty

 • automobilový benzín
 • motorová nafta
 • blending - MTBE, ETBE ad.
 • letecký petrolej
 • suroviny pro etylenovou jednotku
 • topné oleje
 • epichlorhydrin
 • allylchlorid
 • propan
 • butan
 • C4 frakce
 • LPG
 • parafiny
 • aromáty
 • biodiesel
 • rozpouštědla
 • Vzhledem k ryze obchodní činnosti naší společnosti se může nabídka produktů v čase měnit.

Doprava

V závislosti na vašich požadavcích a na typu produktů zajištujeme přepravu po železnici či v autocisternách.