O firmě

  • Rafinérské a železniční vozy
  • Těžební věž

Co děláme

Poskytujeme služby v oblasti rafinerských a petrochemických produktů na trzích Střední Evropy. Spolupracujeme s renomovanými nadnárodními rafinerskými a petrochemickými společnostmi na území České republiky, Německa , Polska, Rakouska a Slovenska. Nevyhýbáme se však ani poskytování obchodních služeb menším obchodním partnerům či mimo výše uvedené oblasti.

Naší snahou je nabídnout vždy spolehlivé a kvalitní služby. Kromě kontaktů s tradičními partnery využíváme také smluvních zástupců v Polsku.

Kdo jsme

Společnost byla založena začátkem roku 2005. Její zakladatelé vycházeli z mnohaleté zkušenosti v obchodní činnosti na trzích s rafinerskými a petrochemickými produkty.

Certifikace naší společnosti

Společnost je certifikována dle ISCC EU a je registrovaným distributorem PHM v ČR.

  • ISCC EU
  • Dopis celního úřadu